SPAR har åpnet miljøbutikk på Snarøya

24. august åpnet SPAR sin første miljøvennlige butikk på Snarøya i Bærum. Butikken representerer det ypperste av energisparing i norske dagligvarebutikker.

I den nye butikken er det stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og mange innovative løsninger som skal være med på å redusere energiforbruk og CO2-avtrykket for bygget.

- Dette bygget er et viktig miljøprosjekt fra SPAR og et bidrag til NorgesGruppens ambisjon om å redusere klimagassutslippene, sier Ole Christian Fjeldheim, administrerende direktør i Kjøpmannshuset.

Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-avtrykket til bygget reduseres med oppimot 60 %, noe som sammen med energitiltakene tilsvarer produksjonen av ti millioner plastposer (Ref Klimagassregnskap fra Rambøll).Taket består av kun trematerialer, og isolasjonen som brukes i taket har et lavere CO2-avtrykk enn vanlig isolasjon. I tillegg er det lagt et Sediumbelegg på taket, som vil binde CO2 i hele sin levetid. I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern, og i yttervegger er det brukt doble massivtrevegger, uten isolasjon.
På fasaden er det montert solceller for produksjon av energi som blant annet brukes til LED belysningen i butikken. LED belysningen med på å kutte mye av butikkens strømbehov.


I tillegg er det montert et nytt og mer effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget inne i butikken. Overskuddsvarmen brukes til oppvarming av butikken og forbruksvannet som brukes i butikken.

Utenfor butikken er det brukt lavtemperaturasfalt, som gjennom en ny produksjonsteknikk med lavere produksjonstemperatur reduserer energiforbruket og utslippet av klimagasser.
Butikken tilbyr 55 parkeringsplasser også med muligheter for lading av el-biler og el-sykler med ladestasjoner fra Fortum.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Vegard Sletten, Prosjektsjef NG Eiendom AS
mob: 476 01 514 / e-post: vegard.sletten@norgesgruppen.no

Om prosjektet:
Adresse: Snarøyaveien 139, 1367 Snarøya
Areal: 1400 Kvm
Arkitekt: Meinich Arkitekter AS
Totalentreprenør: POB
Byggherrerepresentant: Prosjektcompaniet.

 

Relatert innhold

Våre mål innen bærekraft og miljø

SPAR har, som del av NorgesGruppen, en langsiktig ambisjon om å være bærekraftig og bli klimanøytral. Det betyr at vi skal være i førersetet for miljøvennlig transport og forebygging av matsvinn, og lede an i utviklingen og tilbudet av miljøvennlige produkter.