Våre mål innen bærekraft og miljø

SPAR har, som del av NorgesGruppen, en langsiktig ambisjon om å være bærekraftig og bli klimanøytral. Det betyr at vi skal være i førersetet for miljøvennlig transport og forebygging av matsvinn, og lede an i utviklingen og tilbudet av miljøvennlige produkter.

NorgesGruppen vil arbeide videre for å nå miljømålene, med fornybar energi, redusert matkasting og håndtering matavfall som prioriterte områder i årene fremover. Vi vil også arbeide videre med områder som reduksjon av plastbruk og etablering av Handelens Miljøfond.

Våre kunder skal være trygge på at varene de kjøper har riktig kvalitet, og er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

Samtidig fortsetter SPAR tiltaket med nedprising av produkter med kort gjenværende holdbarhet. Tiltaket er populært blant kundene, reduserer svinn og gir bedre lønnsomhet for butikkene.

Relatert innhold

SPAR skal redusere matsvinn med 70 prosent

I SPAR har vi en ambisiøs målsetning om å redusere matkasting med 70 prosent innen 2025. Her kan du lese mer om våre tiltak for å nå målet.

Vi vil bidra til en bedre folkehelse!

Sunn og variert mat er viktig for helse og trivsel. SPAR vil hjelpe deg på veien, med fokus på å spise litt mer av det som er bra, og litt mindre av det som ikke er like bra.