Personvern og vilkår

Handler du hos SPAR i fysisk butikk eller i vår nettbutikk, tar kontakt med oss eller besøker våre nettsider kan vi behandle opplysninger om deg. Vi vil behandle slike opplysninger i tråd med personvernlovgivning og andre relevante lover, som for eksempel bokføringsloven.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilket rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Om SPAR
Etter personvernlovgivningen er SPAR behandlingsansvarlig for tjenester beskrevet her. SPAR er en del av Kjøpmannshuset AS som er et heleid selskap i NorgesGruppen med adresse SPAR, Postboks 330 Skøyen, 0213 Oslo. Kjøpmannshuset har organisasjonsnummer 977 263 646. Kontaktopplysninger: Tlf. 21 61 20 00, e-post: nettside@spar.no.

SPAR er Trumf-partner
Som Trumf-medlem sparer du Trumf-bonus når du handler i våre fysiske butikker og i nettbutikken. For dette må Trumf og SPAR utveksle opplysninger. For markedsføring og kommunikasjon fra SPAR har SPAR og Trumf felles behandlingsansvar. Les mer i seksjon 1.

Handel i fysisk butikk
Når du handler i fysisk butikk og betaler med kort, må vi behandle dine kortopplysninger for å gjennomføre avtalen om kjøp. Er du Trumf-medlem behandler vi opplysninger om ditt medlemskap. Vi har også kameraer i en rekke av våre butikker. Les mer i seksjon 2.

Privat kjøp i SPAR Nettbutikk
SPAR Nettbutikk er et tilbud til privatpersoner som ønsker å handle dagligvarer på nett. Du kan handle som Trumf-medlem eller som gjest. Les mer i seksjon 3.

Netthandel for bedrift
Spar Netthandel for bedrift er et tilbud til privatpersoner som ofte handler dagligvarer på vegne av en bedrift eller organisasjon. Les mer i seksjon 4.

SPAR Handleapp
Laster du ned SPAR Handleapp kan du handle i SPAR Nettbutikk og bygge handlelister, på samme måte som på Spar.no. Les mer i seksjon 5.

Digitale reklamasjoner på kjøp hos SPAR
SPAR tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på spar.no eller i SPAR-appen, og få utbetalt kompensasjonen i Trumf-bonus. Les mer om dette i seksjon 6.

Nettsidene www.spar.no
SPAR.no får du informasjon, tilgang til våre nettbutikk-tjenester og til skjema for å registrere henvendelser. Du kan logge inn med Trumf. Les mer  i seksjon 7.

Sosiale medier – Facebook og Instagram
SPAR er aktiv på sosiale medier. Les mer i seksjon 8.

Hvem utleverer SPAR personopplysninger til?
SPAR kan levere personopplysninger til andre behandlingsansvarlige dersom lovgrunnlag er til stede.
Les mer i seksjon 9.

Hvem behandler personopplysninger på vegne av SPAR?
Vi bruker databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne. Behandlingen er regulert i databehandleravtaler. Les mer i seksjon 10.

Dine rettigheter
Du har rettigheter til dine personopplysninger etter personvernlovgivningen Les mer i seksjon 11.

Klager
Du kan klage over behandling av personopplysninger til SPAR. Du kan også klage til Trumf dersom det gjelder Trumf-medlemskapet. Les mer i seksjon 12.

Endringer
Endringer i behandlinger vil beskrives i personvernerklæringen, tilgjengelig på SPAR.no og gjennom SPAR Handleapp.

1) SPAR er Trumf-partner
Les mer om dine fordeler hos SPAR fordi SPAR er Trumf-partner.
For å oppfylle avtalen om Trumf-bonus må Trumf utlevere en identifikator unikt for ditt medlemskap til SPAR slik at du kan gjenkjennes som medlem, og SPAR må på sin side utlevere opplysninger om kjøpet til Trumf. SPAR og Trumf har hver for seg selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger. Les gjerne mer om Trumfs vilkår og personvernerklæring.
For markedsføring i nyhetsbrev fra SPAR, på SPARs nettsider og i SPAR Handleapp har Trumf og SPAR felles behandlingsansvar. SPAR har ikke innsyn i opplysninger om det enkelte medlem, men bestemmer markedsføringens innhold, tidspunkt og kriterier, mens Trumf har ansvar for selve opplysningene og for at behandlingsgrunnlaget er i orden. Merk:
• Nyhetsbrev på e-post og/eller SMS fra SPAR, i rollen som Trumf-partner, forutsetter ditt samtykke. Du kan alltid endre dette som innlogget på Spar.no eller trumf.no.
• Har du samtykket til kommunikasjon fra oss gjennom andre medier som Facebook, Instagram, vg.no kan din e-postadresse bli sammenstilt mot kundelister i disse medier for å identifisere deg og gi deg relevante annonser, bonuskampanjer og informasjon. Eksempler på andre medier er nettaviser som VG/Aftenposten/Dagbladet/lokalaviser, Google eller Facebook. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke på trumf.no eller Spar.no.
• På Spar.no kan du logge inn med Trumf. For å beskytte dine opplysninger benyttes totrinns pålogg. Har du logget inn, viser Trumf deg bonussaldo, profil- og SPAR-relaterte opplysninger gjennom tekniske grensesnitt. SPAR kan tilpasse nettsidens øvrige innhold i samsvar med dine Trumf-innstillinger.
• Har du lastet ned SPAR Handleapp kan du logge inn med Trumf. Også her kan SPAR tilpasse innhold i samsvar med dine Trumf-innstillinger.

2) Handel i fysisk butikk
Vi bruker betalingsløsninger som møter gjeldende sikkerhetskrav (PCI-DSS-sertifisering). Butikken ser ikke dine kortopplysninger, annet enn når manuelle kortbetalingsløsninger unntaksvis må benyttes. Det kan skje når betalingsløsningene ikke fungerer.
Vi kontrollerer om kortet du bruker er knyttet til et Trumf-medlemskap for å kunne oppfylle medlemsavtale om Trumf-bonus. Er du medlem så utleverer Trumf en unik medlemsidentifikator sammen med informasjon om relevante fordeler ved medlemskapet. Trumf medlemsidentifikator lagres på kjøpstransaksjonen, som SPAR utleverer til Trumf slik at du får din Trumf-bonus.
SPAR lagrer kjøpstransaksjoner i fem år slik bokføringsloven krever.
Fra tid til annen kan vi ha konkurranser/premiering i butikken, for eksempel ved at du noterer navn og telefonnummer på kvittering. Opplysningene vil bare bli brukt til å trekke en vinner, og blir makulert etter at konkurransen er over. Navn på vinner vil bli lagret for dokumentasjon.

Kamera i butikk:
I en rekke av våre butikker er det installert overvåkingskamera.

I et lite utvalg av våre butikker kan det i perioder forekomme testing og pilotering av nye systemer og utstyr, noe som kan innebære utvidet plassering av kameraer i kasseområdene og ellers i salgsarealet.

Bruk av kameraopptak skal sammen med butikkens øvrige sikringstiltak bidra til å forebygge, forhindre og eventuelt oppklare kriminelle forhold. Handlinger som kan medføre alvorlige. konsekvenser for våre kunder og ansatte har høy prioritet, beskytte liv og helse. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. 

Innsyn og sletting av opptakene behandles i tråd med personopplysningsloven og butikkens interne rutiner. Kameraopptak lagres i inntil 90 dager. 

For at du skal kunne handle aldersbestemte varer, som alkohol og tobakk, i våre selvbetjeningskasser, bruker vi en løsning for kontroll av alder som tar utgangspunkt i ditt fingeravtrykk. Løsningen genererer og lagrer en unik kode, eller token, ut fra egenskaper ved fingeravtrykket. Selve fingeravtrykket lagres ikke.  Det er ikke mulig å gjenskape fingeravtrykket fra lagret informasjon, og vi har ingen kunnskap om personen bak tokenet – vi vet bare at personen har riktig alder.  Løsningen har vært behandlet både i Datatilsynet og i Personvernnemnda, og er av Personvernnemnda blitt vurdert til å ikke være behandling av personopplysninger. Du kan lese om selve løsningen, og Personvernnemndas vurdering her.

Kontroll av alder basert på lagret token er bare tilgjengelig for deg i den butikken du registrerte deg.

3) Privat kjøp i SPAR Nettbutikk
a. Formålet med behandlingen av personopplysninger
SPAR Nettbutikk er tilgjengelig via Spar.no eller SPAR Handleapp. For å ta imot ordre og levere varer må SPAR behandle opplysninger om deg. SPAR behandler personopplysninger også for å møte lovpålagte krav.
SPAR kan bruke innsamlede opplysninger i analyse, ut fra en berettiget interesse i å forstå kundebehov, optimalisere butikkdrift, bedre brukeropplevelsen, og å hindre misbruk og feil.
b. Hvilke opplysninger samles inn
Når du handler som Trumf-medlem, behandler vi allerede registrert informasjon om deg; ditt navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Dersom du ikke er Trumf-medlem, er dette opplysninger du må oppgi ved bestilling. Disse opplysningene blir knyttet til ordren i SPAR Nettbutikk. I tillegg lagres det ved hver ordre utleveringstidspunkt, leveringsmetode og beløp.
Den endelige kvitteringen lagres også.
Ved hjemleveranse eller utlevering av varer i butikk lagres mottakers signatur. Har du aldersbestemte varer i bestillingen, lagres utført kontroll. For alkohol lagres alder på mottaker, og mottakers ID og signatur lagres som bekreftelse på at utlevering har foregått i henhold til regelverk.

I en overgangsperiode vil vi ha to betalingsleverandører i SPAR nettbutikk, PayEx og Aera.

PayEx:
Er du Trumf-medlem kan du registrere ofte brukte betalingskort. SPAR nettbutikk vil da lagre de fire siste sifrene i kortet, men ikke øvrige detaljer. Detaljer som navn på kortholder, kortnummer, CVC kode, utløpsdato og kortets referanse-ID lagres hos vår betalingsleverandør PayEx, som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er PCI DSS-sertifisert. Du kan selv slette eventuelle lagrede kort.

Aera:
Er du Trumf-medlem kan du lagre informasjon om betalingskort for en raskere handel. Dette innebærer at kortnummer og utløpsdato, samt Trumf medlemsid og en Aera kunde-ID blir lagret hos vår betalingsleverandør Aera. SPAR nettbutikk bruker Trumf medlemsID som identifikator når en kunde skal benytte seg av et lagret betalingskort. Aera tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav og er PCI DSS-sertifisert. Du som kunde kan selv slette eventuelle lagrede kort.


 1. Hvordan bruker SPAR AS dine opplysninger
  Vi behandler dine opplysninger for å gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering. Når ordren legges, behandles kortopplysninger for å verifisere betalingen. Det gjøres en reservasjon av beregnet beløp på ditt kort. Når varene er plukket og vektvarer beregnet, belastes kortet med faktisk beløp.
  Er du innlogget Trumf-medlem vises dine kontaktopplysninger, bonuspoeng, ofte kjøpte varer, ordrer lagt i nettbutikken inntil 12 måneder tilbake, dine kuponger, og eventuelt framtidige kjøp dersom du har lagt inn slike. Har du som Trumf-medlem sagt ja til tilpassede tjenester (profilering) vil vi kunne tilpasse handleopplevelsen til deg.  
  Oppdager vi at varer må trekkes tilbake for eksempel av hensyn til helse og sikkerhet, kan det bli nødvendig for oss å kontakte deg. Da bruker vi dine kontaktopplysninger kombinert med opplysninger om kjøp. I alvorlige tilfeller vil vi kunne være forpliktet etter lov til å gjøre dette. I mindre alvorlige tilfeller er det i vår interesse å gi slik informasjon for å gi god kundeservice.
  d. Lagring
  Vi lagrer opplysninger for å kunne levere i henhold til avtale. Kvitteringer lagres i fem år i tråd med krav fra bokføringsloven. Dine ordrer (bestillinger) lagres i tre år for analyseformål. Deretter anonymiseres opplysningene, for videre bruk i analyse.
  Dersom du ber om å få dine opplysninger slettet fra SPAR Nettbutikk, må vi likevel beholde kjøpstransaksjoner i henhold til bokføringslovens krav.
  e. Utleveringer  
  SPAR er Trumf-partner. Når du logger inn med Trumf, så utleverer Trumf kontaktopplysninger, ofte kjøpte varer og eventuelle fordeler til SPAR for å forenkle registreringen og brukeropplevelsen.  For at du skal spare Trumf-bonus på ditt kjøp utleveres kjøpstransaksjonen fra SPAR til Trumf. Utleveringene er regulert i avtale, og partene har hver for seg behandlingsansvar for mottatte opplysninger.
  SPAR kan være rettslig forpliktet til å utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter. SPAR gir ikke personopplysninger til andre, med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for dette.

4) Netthandel for bedrift
a. Formålet med behandlingen av personopplysninger.
SPAR Nettbutikk er tilgjengelig via Spar.no for privatpersoner som handler på vegne av en bedrift. For å ta imot ordre og levere varer må SPAR behandle opplysninger om deg. SPAR behandler personopplysninger også for å møte lovpålagte krav.
Vi kan sende deg nyhetsbrev og markedsføring, forutsatt at du har samtykket til det. Kommunikasjon og tilbud kan tilpasses deg. Enkel tilpasning gjør vi ut fra vår berettigede interesse om å være relevante for deg. Det kan være tilbud om produkter du har kjøpt før, eller informasjon relevant for der du bor. Mer avansert tilpasning forutsetter ditt samtykke. Et eksempel er markedsføring av produkter du ikke har kjøpt før, fordi din kjøpshistorikk kan indikere dette.
Vi behandler også personopplysninger for å møte lovkrav, som bokføringslovens krav til lagring av kjøpstransaksjoner i fem år. Avidentifiserte personopplysninger kan bli brukt for analyseformål, for å optimalisere butikkdrift og bedre brukeropplevelsen.

Melding til bedrifter om tilbaketrekking av produkter kjøpt i butikk eller på nett
For å sende melding om produkter som skal trekkes tilbake, må vi benytte opplysningene om bedriftens kontaktperson. For tilbaketrekkingen har NorgesGruppen ASA og Kjøpmannshuset AS felles behandlingsansvar. NorgesGruppen ASA har ansvar for forarbeidet og å sende ut meldinger til kontaktpersonene i berørte bedrifter. Kjøpmannshuset AS har ansvar for å gjøre tilgjengelig opplysninger om kjøp og bedriftskontakt, og er avsender av meldingene. Har du spørsmål om personvern ved ordningen, kan du kontakte personvern@norgesgruppen.no / nettside@spar.no


b. Hvilke opplysninger samles inn
Når du oppretter en brukerkonto, registrerer du egne personopplysninger: navn, e-post, og mobiltelefon. I tillegg registreres leveringsadresse, bedriftens organisasjonsnummer og avdeling (valgfritt). Ved hjelp av organisasjonsnummeret hentes firmanavn, og adresse fra Brønnøysundregisteret. Har du NorgesGruppens bedriftskort kan du oppgi kortnummeret, og da vil bedriftens organisasjonsnummer, navn og kontaktopplysninger bli hentet fra bedriftskortkunderegisteret.
Opplysningene er nødvendige for å gjennomføre avtale om kjøp. Du kan ikke endre organisasjons-nummer når dette er fylt inn. Annen automatisk innlest informasjon om bedriften kan redigeres.
Når du legger inn en ordre, lagres kjøpet ditt med navn, leveringsadresse, utleveringstidspunkt og metode for levering. Det gjøres en reservasjon av beregnet beløp på ditt kort. Når varene er plukket og vektvarer beregnet, belastes kortet ditt med faktisk beløp.
Ved levering på døren eller utlevering av varer i butikk lagres mottakers signatur. Har du aldersbestemte varer i bestillingen, lagres utført kontroll. For alkohol lagres alder på mottaker, og mottakers ID og signatur lagres som bekreftelse på at utlevering har foregått i henhold til regelverk.

c. Hvordan bruker SPAR personopplysningene
Vi behandler personopplysningene for å gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering. Ved kjøp med kort behandles kortopplysninger for å kunne verifisere betalingen. Dine samtykker, tidligere kjøp og planlagte ordre lagres for å kunne administrere kundeforholdet.
Har du samtykket til markedsføring kan vi sende deg nyhetsbrev på e-post/SMS. Har du samtykket til profilering brukes din kjøpshistorikk og handlekurv for tilpasset kommunikasjon, for eksempel gjennom produktforslag underveis i handelen eller som markedsføring av tilbud og tilpasning av tjenesten generelt.

d. Lagring
Kjøpstransaksjoner lagres i fem år i tråd med krav fra bokføringsloven. Forøvrig lagres opplysninger for å kunne levere tjenesten. Når formålet ikke lenger er tilstede slettes opplysningene. Ber du om å få slettet en brukerkonto, må vi likevel beholde kjøpshistorikk i henhold til bokføringslovens krav.

e. Utlevering
Når du bruker ditt pålogg (brukernavn og passord) for å handle på andre nettbutikker for bedrift i NorgesGruppen, utleveres kontaktopplysninger mellom nettbutikkene. Kjøpshistorikk utleveres ikke. Partene har selvstendig behandlingsansvar for utleverte opplysninger.

5) SPAR Handleapp
For kommunikasjonen til Trumf-medlemmer har Trumf og SPAR felles behandlingsansvar: Trumf har ansvar for personopplysninger og behandlingsgrunnlag mens SPAR har ansvar for innholdet.
Du kan logge inn med Trumf på appen. Da er du innlogget i ett år så framt du ikke aktivt logger ut. Er du innlogget, viser Trumf, gjennom tekniske grensesnitt, relevante medlemsopplysninger som for eksempel bonussaldo, kuponger og kontaktopplysninger.
Du kan samtykke til push-varsler. Da opprettes en nøkkel som kan identifisere din app, og slik at vi kan logge din bruk av push-varsler. Varslene får du bare når du er innlogget. Varslene og bruk av push-statistikk tilpasses de valgene du har gjort for ditt Trumf-medlemskap. Du kan når som helst trekke ditt samtykke i appens innstillinger. Sier du nei til push-varsler i telefonens innstillinger, overstyrer dette innstillingene i appen, og du vil ikke få push-varsler gjennom SPAR Handleapp.

6) Digitale reklamasjoner på kjøp hos SPAR
SPAR tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på spar.no eller i SPAR-appen, og få utbetalt kompensasjonen i Trumf-bonus. Dette gjelder kjøp gjort i SPAR netthandel eller i SPAR sine butikker. Dersom du reklamerer via kundeservice, kan de også benytte seg av løsningen og utbetale kompensasjonen som Trumf-bonus. Du kan følge status på reklamasjonen i kjøpshistorikken og i informasjon som sendes deg på e-post. Informasjon om vare, butikk, årsak til reklamasjon, beløp, kjøpstidspunkt og status på reklamasjonen lagres på din Trumf-profil. 

Reklamasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til kompensasjon slettes etter 12 mnd. Reklamasjoner som får godkjent en kompensasjon oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsloven. For reklamasjoner har SPAR og Trumf et felles behandlingsansvar. Muligheten til digital reklamasjon tilbyr vi ut fra vår berettigede interesse i å forenkle reklamasjonen for medlemmer og effektivisere kundebehandlingen. SPAR vil også kunne kontakte de som ofte benytter seg av reklamasjonsmuligheten, som ledd i vår berettigede interesse i å utføre forbedringsarbeid.


7) Nettsidene www.spar.no
Som Trumf-partner kan SPAR tilpasse nettsidene til deg som er innlogget i samsvar med dine Trumf-innstillinger. Formålet er å gi deg en bedre brukeropplevelse og forståelse av de fordeler SPAR kan gi deg som Trumf-partner. For innloggede viser Trumf bonussaldo, profil- og SPAR-relaterte opplysninger ved hjelp av tekniske grensesnitt. Du forblir innlogget i 365 dager dersom du ikke aktivt logger ut. Du har tilgang til din Trumf-konto, men skal du endre kontoinnstillinger i Trumf kreves som hovedregel nytt pålogg hvis det har gått mer enn 24 timer siden du logget inn.
Sender du inn en henvendelse til oss behandler vi kontaktopplysninger, de opplysninger du oppgir og opplysninger nødvendig for å gi deg svar. Normalt slettes henvendelser etter 12 måneder.
Logger fra nettsideaktivitet lagres for å avdekke feilsituasjoner og misbruk, slik at vi kan identifisere årsaker og gjøre forbedringer. Det er i vår og din interesse at nettsidene fungerer tilfredsstillende og at sikkerheten ivaretas.

SPAR benytter PIWIK PRO for anonymisert nettstedsanalyse. PIWIK setter noen få informasjonskapsler gjennom din nettleser for å få dette til å fungere. Ved hjelp av informasjonskapslene samler PIWIK inn opplysninger om din bruk av nettsidene våre. Opplysningene lagres anonymisert, uten å identifisere deg, og Trumf mottar bare oppsummert statistikk for nettstedet. Eksempler på hva slik statistikk gir svar på, er hvor mange som besøker nettstedet, hvilke sider de besøker og hvor lenge de er inne på nettsiden. Brukerstatistikken lagres i 24 måneder, men er ikke personidentifiserbar.

Besøkendes IP-adresser anonymiseres før lagring. Se listen for hvilke informasjonskapsler som settes av PIWIK her.

8) Sosiale medier – Facebook og Instagram
SPAR har selskapsside på Facebook. Der kan Facebook-brukere kan gi kommentarer, og vi kan lansere kampanjer og konkurranser. Når du besøker siden kan personopplysninger om deg bli behandlet. Dersom ditt innlegg framstår som en henvendelse så vil SPAR kundeservice gi deg tilbakemelding. Fra tid til annen legger SPAR ut konkurranser hvor en vinner skal kåres, og vi vil også for dette måtte behandle personopplysninger om deg. Vi har tilgang til statistikk og systematiserte oversikter over innlegg på siden gjennom standard Facebook-verktøy. Vi bruker ikke opplysninger fra dine innlegg til andre formål enn å svare, kåre en vinner eller annen behandling som framgår av aktiviteten på siden. Sender du oss en melding via Facebook Messenger som inneholder personopplysninger, vil disse bli lagret i din Messenger-historikk. Vær oppmerksom på at du som Facebook-bruker må forholde deg til Facebooks vilkår og personvernerklæring når du besøker våre nettsider og for eksempel legger ut innlegg. Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye.
SPAR har også en Instagramprofil som brukes til markedsføring. Vi behandler ingen persondata ved bruk av denne profilen, annet enn dersom du som bruker sender SPAR en direktemelding. Oppgir du der personlige opplysninger, blir dette liggende i chatfunksjonen i Instagram.

9) Hvem utleverer SPAR personopplysninger til?
SPAR utleverer kjøpsopplysninger til Trumf for at Trumf-medlemmer skal få Trumf-bonus.
Har du opprettet konto for å handle som privatperson på vegne av bedrift, så kan du bruke pålogget også for andre Nettbutikk for bedrift-tjenester i NorgesGruppen. Da utleverer SPAR kontaktopplysningene til den nye nettbutikken, for at du skal slippe å registrere disse på nytt
SPAR kan utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og eventuelt andre dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Det kan for eksempel være etter begjæring fra politiet.

10) Hvem behandler personopplysninger på vegne av SPAR? 
SPAR bruker følgende databehandlere:

 • NorgesGruppen Data, for drift av SPAR Handleapp, nettsider og underliggende datasystemer. NorgesGruppen Data har databehandlere i India, Ukraina og USA, mens selve dataene er lagret i Norge. For å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå brukes standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen
 • Sylinder AS, for analyse, e-postutsending mm.
 • Nets, PayEx og Aera for betalingstjenester. 
 • ZoopIT for IT brukt for utlevering av varer bestilt gjennom nettbutikk.
 • Ulike transportører for å levere nettbestillinger avhengig av hvor du bor.
 • PIWIK PRO, for tester av ulike versjoner av nettsiden og analyse av trafikk på SPAR.no og i SPAR Handleapp.


11) Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, korrigering av uriktige personopplysninger eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har rett til å kreve begrensning i behandlingen og kan på visse vilkår kreve dine personopplysninger overført til deg selv eller annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
Du kan til enhver tid trekke tilbake dine samtykker. En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av en behandling som var basert på samtykke før samtykket ble trukket tilbake.
Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter overfor SPAR kan du kontakte kundeservice på nettside@Spar.no. Hvis henvendelsen gjelder Trumf-medlemskapet, kontakt kundeservice@trumf.no. Vi besvarer din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om innholdet i rettighetene på Datatilsynets nettside.


12) Klager
Dersom du mener at SPARs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, kan du bruke kontaktskjemaet på www.SPAR.no – merk henvendelsen med Personvern.
Er du Trumf-medlem kan du også klage til Trumfs personvernombud på personvernombud@trumf.no.
Klage kan også rettes til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her.