SPAR Norge vant internasjonal bærekraftpris

SPAR Norge og NorgesGruppen har vunnet prisen Convenience Retail Sustainability Award for å ha utmerket seg med sin miljøbutikk på Snarøya.

NACS European Convenience Retail Awards er anerkjent for sin kompetanse innenfor convenience-markedet.

- Det er svært gledelig å bli sett internasjonalt, sier kjedesjef i SPAR, Ole Christian Fjeldheim. Vi har store ambisjoner for å utmerke oss og ta ytterligere steg innen bærekraft og miljø, og arbeidet er satt høyt på dagsorden i hele NorgesGruppen, forteller han.

SPAR Norge/NorgesGruppen er blitt nominert til prisen og storjuryen stemte med flertall på SPAR Norge blant en lang liste med andre nominerte fra hele Europa. Prisen anerkjenner det overordnede fokuset til NorgesGruppen/SPAR Norge innen bærekraft, med særlig fokus på åpningen av miljøbutikken SPAR har etablert på Snarøya.

- Det forventes at vi tar større miljøansvar fremover, og på SPAR Snarøya trekker vi det litt lenger enn det er gjort før. Butikken er et viktig miljøprosjekt fra SPAR og et bidrag til NorgesGruppens ambisjon om å redusere klimagassutslippene, sier Fjeldheim.

----------------------------------------------------------------------------------

Om NACS European Convenience Retail Awards 2021:
NACS European Convenience Retail Awards anerkjenner fremragende prestasjoner innen detaljhandel i Europa.

I år er det delt ut fire priser;

  • “Best of the Best” Store Award
  • Community Engagement and Support Award
  • Convenience Retail Sustainability Award
  • Convenience Retail Technology Award

Mer informasjon om konferansen her.

Om SPAR Snarøya:
24. august 2018 åpnet SPAR sin første miljøvennlige butikk på Snarøya i Bærum. I butikken er det stort fokus på bruk av miljøvennlige materialer og mange innovative løsninger som skal være med på å redusere energiforbruk og CO2-avtrykket for bygget. Summen av alle miljøtiltakene gjør at CO2-avtrykket til bygget reduseres med oppimot 60 %, noe som sammen med energitiltakene tilsvarer produksjonen av ti millioner plastposer (Ref Klimagassregnskap fra Rambøll). Taket består av kun trematerialer, og isolasjonen som brukes i taket har et lavere CO2-avtrykk enn vanlig isolasjon.

I tillegg er det lagt et Sediumbelegg på taket, som vil binde CO2 i hele sin levetid. I gulvdekket og fundamenteringen er det brukt lavkarbonbetong og resirkulert armeringsjern, og i yttervegger er det brukt doble massivtrevegger, uten isolasjon. På fasaden er det montert solceller for produksjon av energi som blant annet brukes til LED-belysningen i butikken. LED-belysningen er med på å kutte mye av butikkens strømbehov. I tillegg er det montert et nytt og mer effektivt system for gjenvinning og lagring av overskuddsvarme fra kjøleanlegget inne i butikken. Overskuddsvarmen brukes til oppvarming av butikken og forbruksvannet som brukes i butikken. Utenfor butikken er det brukt lavtemperaturasfalt, som gjennom en ny produksjonsteknikk med lavere produksjonstemperatur reduserer energiforbruket og utslippet av klimagasser.

Butikken tilbyr 55 parkeringsplasser også med muligheter for lading av el-biler og el-sykler med ladestasjoner fra Fortum.

Se film om butikken på Youtube her!