Historie

SPAR har en lang og tradisjonsrik historie både internasjonalt og i Norge. Hver dag er mange tusen mennesker stolte av å være en del av SPAR.

SPAR International
SPAR ble stiftet i Nederland i 1932. Den gang besto SPAR av 350 kjøpmenn som ønsket å organisere felles virksomhet innenfor innkjøp og markedsføring. Dette var etter initiativtakernes oppfatning helt nødvendig for å møte konkurransen mot de eierintegrerte supermarkedene og varehusene som begynte å etablere seg i Nederland i mellomkrigstiden. Til den første samlingen for disse 350 kjøpmennene valgte man seg et slagord: 

Sammenwerken, Profitieren, Allen, Regelmatig 

Setter du sammen forbokstavene i slagordet får du SPAR, som på nederlandsk betyr grantre. - Og det er navnet og logoens opphav..

SPAR i Norge 
Grossistselskapet Joh. Johannson AS fikk rettighetene til å bruke SPAR i Norge i 1984, men først i 1993 ble de første SPAR-butikkene åpnet her. SPAR Norge AS ble etablert med hovedkontor i Oslo og 6 regionale kjedekontorer.

I 1996 fusjonerte SPAR Norge AS med 25 butikker, stort sett beliggende på Vestlandet. Den store fusjonen skjedde i februar 1997, da fusjonerte SPAR Norge AS med AKA Gruppen AS og selskapet AKA SPAR NORGE AS ble en realitet. AKA Gruppen hadde 28 store butikker hovedsakelig på Østlandet og i Rogaland. De fleste av disse butikkene ble EUROSPAR, SPAR Internationals betegnelse på store supermarkeder.

I 1999 startet det en omfattende strategiprosess innen NorgesGruppen, som frem til dette tidspunkt i hovedsak hadde vært en koordinerende innkjøpsorganisasjon for kjeder som fikk leveranser via grossisten Joh. Johannson, som resulterte i et heleid integrert nytt NorgesGruppen i 2000. Et selskap hvor butikker i de ulike kjedene og grossisten Joh. Johannson hadde og har eierskap.

Senere i 2000 fusjonerte Prima kjeden, en regional kjede i Telemark/Vestfold, med AKA SPAR NORGE AS. Mens året etter fusjonerte AKA SPAR NORGE AS med Nærbutikkene Norge AS og ble SPAR NORGE AS. Det var det 250 SPAR-butikker og 35 EUROSPAR-butikker, samt nærmere 240 Joker- og 420 Nærmat-butikker som utgjorde dette nye selskapet, som ble den største av de fire profilhusene i NorgesGruppen ASA. SPAR NORGE AS hadde fortsatt hovedkontor i Oslo, men nå ble antall regionskontorer økt til 9 stk. 

Sammenslåing av profilhusene SPAR Norge og MIX.

I april 2004 ble det besluttet å slå sammen profilhusene SPAR NORGE AS og MIX butikkene AS. Som NorgesGruppens to landsdekkende og kjøpmannseide profiler, skulle sammenslåingen av disse profilhusene bidra til en rekke positive effekter. 

Det nye profilhuset ble det største i NorgesGruppen med i overkant av 1800 utsalgssteder og en samlet omsetning på ca. 18 milliarder kroner. Dette medførte ytterligere bedre betingelser, mer rasjonell drift og til erfaringsoverføring i et kiosk-, convenience- og dagligvaremarked som nærmet seg hverandre mer og mer. 

Høsten 2004 ble profilhusets nye navn Kjøpmannshuset Norge AS. Selskapet er organisert med Servicekontor i Oslo, og med fire regionale kontorer fordelt over hele landet.

MIX gikk ut av Kjøpmannshuset i 2009 og ble en del av NorgesGruppen Servicehandel AS. Kjøpmannshuset består i dag av dagligvarekjedene SPAR og EUROSPAR med Ole Christian Fjeldheim som kjededirektør og Joker med Kjell Arne Bjerklund som kjededirektør.