Kurs og utvikling i SPAR

I SPAR er vi opptatt av å gi alle medarbeidere mulighet til å utvikle seg.

Den viktigste læringsarenaen er den praktiske opplæringen i butikken.
I tillegg har alle medarbeidere i SPAR har tilgang til sin egen side på minside.spar.no der det ligger mange forskjellige nettkurs.