– Det har styrket selvtilliten min

Det forteller Tigori Akoissi. Hun er kakaobonde i Vest-Afrika og deltok i Fairtrades Women’s School of Leadership i 2020.

Livet som kvinnelig kakaobonde i Vest-Afrika er ikke lett. Landjorda er vanligvis arvet og eid av menn, kvinner blir ofte ekskludert fra beslutningstaking og deres betydelige arbeidsinnsats blir ofte ikke anerkjent. Sosiale normer og strukturelle barrierer hindrer ofte kvinners stemmer i å bli hørt.

For å bedre denne situasjonen har Fairtrade et prosjekt kalt Women’s School of Leadership (WSOL), som har som mål å endre disse normene og fjerne barrierene slik at kvinnelige kakaobønder kan bli, og fungere som, ledere i sine lokalsamfunn.

Gir kvinner mulighet til å ta lederroller
– WSOL er som en medisin, den har styrket selvtilliten min og jeg har blitt kurert for sjenanse, og det er jeg stolt av!, forteller Tigori Akoissi.

Hun er kakaobonde og eksaminerte fra WSOL i 2020. Da hadde hun, sammen med andre kvinnelige og mannlige kakaobønder vært gjennom et år med opplæring og mentorskap om menneskerettigheter, likestilling, selvtillit, økonomistyring, samarbeid og forhandlingsevner.

Kvinner som uteksamineres er opplært i beslutningstaking og forvaltning av ressurser, og derfor i stand til å effektivt ta lederroller i kooperativer og lokalsamfunn.

– I SPAR ønsker vi å bidra til bærekraftig utvikling i våre globale verdikjeder. Derfor ønsker vi å støtte opp om utdanning til kvinner i kakaosektoren i Vest-Afrika. Gjennom støtte til Fairtrades Women’s School of Leadrship bidrar vi til utvikling og styrking av kvinners rettigheter og posisjon, sier bærekraftsansvarlig i SPAR, Frank Ellingjord-Dale.

Et likestilt samfunn bør være en selvfølgelighet
SPAR er verdens største dagligvarekjede målt i antall butikker og er tilstede i 48 land, på fire kontinenter og har over 14,5 millioner kunder over hele verden. Vi mener at et samfunn der alle har like muligheter, og der kvinner har samme tilgang til arbeid som menn er en selvfølgelighet. Det er det i stor grad i Norge, men derfor er det desto viktigere at vi bidrar til dette i de delene av verden hvor det ikke er like selvfølgelig.

 – Vi er utrolig glade for at SPAR ønsker å bidra til at programmet kan gjennomføres og gleder oss til å samarbeide tettere i tiden som kommer, forteller Tone Cecilie Faugli, daglig leder i Fairtrade Norge.

SPAR Norge har som mål å ha en 50/50 %-fordeling av kjønnene både blant butikksjefer og øvrige ansatte. At vi har 45,5 % kvinnelige butikksjefer synes vi er bra og viser at vi er på riktig vei. Ser vi på statistikk over alle ansatte er kvinnene i flertall, 65 % av våre ansatte er kvinner.