Digitale reklamasjoner på kjøp hos SPAR

SPAR tilbyr deg som er Trumf-medlem muligheten til å reklamere digitalt via kjøpshistorikken/Mine kvitteringer på spar.no eller i SPAR-appen, og få utbetalt kompensasjonen i Trumf-bonus.
 
Dette gjelder kjøp gjort i SPAR netthandel eller i SPARs butikker. Dersom du reklamerer via kundeservice, kan de også benytte seg av løsningen og utbetale kompensasjonen som Trumf-bonus. Du kan følge status på reklamasjonen i kjøpshistorikken og i informasjon som sendes deg på e-post. Informasjon om vare, butikk, årsak til reklamasjon, beløp, kjøpstidspunkt og status på reklamasjonen lagres på din Trumf-profil.
 
Reklamasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til kompensasjon slettes etter 12 mnd. Reklamasjoner som får godkjent en kompensasjon oppbevares i 5 år i henhold til bokføringsloven. For reklamasjoner har SPAR og Trumf et felles behandlingsansvar. Muligheten til digital reklamasjon tilbyr vi ut fra vår berettigede interesse i å forenkle reklamasjonen for medlemmer og effektivisere kundebehandlingen. SPAR vil også kunne kontakte de som ofte benytter seg av reklamasjonsmuligheten, som ledd i vår berettigede interesse i å utføre forbedringsarbeid. 
 

Reklamasjonskriterier

  • Varen du ønsker refusjon for må være hel / uspist / ubrukt. 

  • Varen må være innenfor forventet holdbarhet dersom du klager på kvalitet.

  • SPAR forbeholder seg retten til å avvise reklamasjoner dersom det er mistanke om misbruk.