Førstehjelpstips i hverdagen

Gjør deg klar for sommeren og lær deg det aller viktigste du bør kunne innen førstehjelp fra Røde Kors.

Et populært uttrykk sier at de fleste ulykker skjer i hjemmet. Og det er faktisk helt sant! Den siste Personskaderapporten fra Helsedirektoratet viser at av totalt 124 000 personskader i fjor, skjedde hver tredje (33%) av de i tilknytning til egen bolig. Rapporten viser også at brudd, sår og brannskader er de vanligste skadene, og det betyr at det kan være lurt å kunne håndtere disse skadene.  

Den viktigste førstehjelpen er den du hyppigst vil få bruk for, som å håndtere brudd og sårskader, samt direkte livreddende førstehjelp som hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter.  

Gratis digitalt førstehjelpskurs
Førstehjelpskunnskap er ferskvare, og hele 7 av 10 har ikke tatt førstehjelpskurs de siste to årene. For å gjøre noe med dette tilbyr Røde Kors gratis, digitale førstehjelpskurs. Kursene varer rundt en time, og vil fokusere både på de vanlige skadene som brudd og sårskader, i tillegg til livreddende førstehjelp.  

Meld deg på gratis førstehjelpskurs her

Smarte førstehjelpstips
Det er fint å kunne noen hverdagstriks innen førstehjelp når ulykken først er ute. I videoen under får du noen smarte tips. Husk å alltid ringe 113 ved akutt eller alvorlig skade. Da får du god hjelp og veiledning.