Førstehjelpstips i hverdagen

Gjør deg klar for sommeren og lær deg det aller viktigste du bør kunne innen førstehjelp fra Røde Kors.

Digitale førstehjelpskurs fra Røde Kors gir opplæring i enkel førstehjelp. Formålet er å gi deg trygghet i møte med skade eller akutt sykdom. Dette året er temaet: Det er ikke lett å se hva det er, når noen har et illebefinnende.

Det kan være snakk om liv og død – om du ikke kan førstehjelp. Derfor er det nyttig med et gratis førstehjelpskurs, slik at du kan gjenkjenne symptomer og handle raskt.

Den viktigste førstehjelpen er den du hyppigst vil få bruk for, som å håndtere brudd og sårskader, samt direkte livreddende førstehjelp som hjerte-lunge-redning og bruk av hjertestarter.  

Gratis digitalt førstehjelpskurs
Førstehjelpskunnskap er ferskvare, og hele 7 av 10 har ikke tatt førstehjelpskurs de siste to årene. For å gjøre noe med dette tilbyr Røde Kors gratis, digitale førstehjelpskurs. Kursene varer rundt en time, og vil fokusere både på de vanlige skadene som brudd og sårskader, i tillegg til livreddende førstehjelp.  

Meld deg på gratis førstehjelpskurs her

Smarte førstehjelpstips
Det er fint å kunne noen hverdagstriks innen førstehjelp når ulykken først er ute. I videoen under får du noen smarte tips. Husk å alltid ringe 113 ved akutt eller alvorlig skade. Da får du god hjelp og veiledning.