Kjøpmannshuset søker Business Controller

Om oss

Kjøpmannshuset er NorgesGruppens profilhus for kjøpmannseide butikker. Vi er et ledende selskap for utvikling og drift av riksdekkende kjeder for lokale supermarkeder og nærbutikker. Vi drifter og forvalter kjedene SPAR/EUROSPAR, Joker og Nærbutikken.
Kjøpmannshuset Norge hadde i 2019 en samlet kjedeomsetning på ca.20 mrd kroner. Selskapet er et heleid datterselskap i NorgesGruppen. Selskapet er organisert med servicekontor i Oslo, og med fire regionale kontorer fordelt over hele landet.

Stillingsbeskrivelse

Kjøpmannshuset Norge AS skal ansette en ny Business Controller i Profilhuset ettersom vår nåværende har fått et nytt ansvarsområde internt. Profilhuset står for drift og forvaltning av dagligvarekjedene SPAR/EUROSPAR, Joker og Nærbutikken og har ca. 120 ansatte.

Som Business Controller vil hovedoppgaven din være å følge opp ulike typer leverandørrabatter, og ha et helt spesielt ansvar for Joint Marketing (JM). Du vil også være den som følger opp utviklingen av salgsinntektene og bruttofortjenesten med et spesielt fokus på rabatter og svinn. Den rette kandidaten er proaktiv og selvstendig, og kommer gjerne med forslag til forbedringer. Som Business Controller vil du ha et tett samarbeid med Kategoriavdelingen i Kjøpmannshuset og NorgesGruppen, samt NorgesGruppen Regnskap. Stillingen rapporterer til Økonomidirektør i Kjøpmannshuset Norge AS.

Som Business Controller vil du:

 • Være ansvarlig for å kontrollere, avregne og fakturere samarbeidsavtaler inngått med leverandørene, samt bidra med forhandlingsstøtte og analyser
 • Avregne til butikk ulike typer leverandørrabatter som gis i forbindelse med spesifikke kampanjer og aktiviteter
 • Utvikle og tilpasse analyseverktøy for å sikre løpende oppfølging av svinn og produktlønnsomhet
 • Bidra til økt produktlønnsomhet gjennom analyser som ivaretar rullering, nedprising og svinn
 • Være ansvarlig for ukentlig salgsrapportering
 • Gjennomføre ad-hoc analyser
 • Bistå ved rapportering og budsjettarbeid for butikkene våre og Profilhuset ved behov
 • Være en støttespiller internt ved faglige problemstillinger

 Vi ønsker at du:

 • Har mastergrad innen økonomi eller finans
 • Har meget god regnskaps- og tallforståelse
 • Har minimum 3 års relevant erfaring (controlling, revisjon etc.)
 • Behersker Excel svært godt
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt

 Hva kjennetegner deg:

 • Du er proaktiv og strukturert
 • Du er analytisk
 • Du har en nøyaktig tilnærming til ditt arbeid
 • Du liker å arbeide selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner og deler din kunnskap med andre
 • Du har god forretningsforståelse og evner å gi faktabasert beslutningsstøtte

 Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende utfordringer i et av Norges største handelshus
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i sentrale lokaler på Skøyen i Oslo

 

Det vil kunne bli foretatt bakgrunnskontroll til denne stillingen via Semac.

Vi ser frem til å motta søknaden fra deg via søknadslinken!

Send søknad Tilbake