100 millioner kroner til nye løsninger for miljø og plast

– Plast er nyttig, men skaper også store problemer for natur og klima. Vi er på etterskudd. Vi må få fart på arbeidet med å ta plasten ut av naturen og inn i et bærekraftig kretsløp, sier leder i Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson.

Norske forbrukere har betalt 50 øre ekstra for plastbæreposene i over to år, og bygd Handelens Miljøfond opp til Norges største private miljøfond. Fondet støtter arbeid som bidrar til å løse miljøproblemene plasten skaper, og har allerede delt ut over 260 millioner kroner til ulike rydde-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Nå lyser fondet ut over 100 millioner kroner til nye idéer og prosjekter.

Dette kan du søke støtte til
Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastbærepose som norske forbrukere kjøper fra fondets medlemmer, SPAR er et av fondets medlemmer. Pengene er øremerket miljøtiltak som bidrar til å oppfylle fondets hovedformål; redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruket av plastbæreposer. Handelens Miljøfond lyser nå ut over 100 millioner kroner, fordelt på 6 kategorier:

  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak mot plastforsøpling: Opp til 25 millioner kroner til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling
  • Teknologi for et renere hav: Opp til 23 millioner kroner til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper
  • Redusert plastforbruk: Opp til 10 millioner kroner til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk
  • Bedre plasthåndtering internasjonalt: Opp til 25 millioner kroner til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser
  • Økt bruk av resirkulert plast: Opp til 20 millioner kroner til aktører som vil ta i bruk mer resirkulert plast
  • Kunnskap om plast og miljø: Opp til 5 millioner kroner til kunnskapsprosjekter som bidrar til å dekke kunnskapshull knyttet til plastens miljøproblemer

Mer informasjon om hver enkelt utlysning, med beskrivelse, kriterier og søknadsfrister for de ulike kategoriene finner du her.

– Folk er utålmodige etter å se plastløsninger som monner. Det er vi også, avslutter Hansson.