Vi sier nei til mikroplast

Mikroplast er små partikler som skaper miljøproblemer ved at de ender opp i havet og videre inn i næringskjeden.

SPAR er opptatt av miljøet og det er grunnen til at du ikke vil finne produkter med mikroplast i våre butikker. Dette gjelder både produkter fra merkevareleverandører og egne merkevarer.

Det er estimert at vi i Norge har utslipp av mikroplast på ca. 8000 tonn årlig. Plastbiter som er mindre enn fem millimeter regnes som mikroplast.

– Mikroplast er et miljøproblem og NorgesGruppen skal ikke ha varer i sortiment som inneholder mikroplast, sier Bjart Thorkil Pedersen, fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen, som SPAR er en del av.

Miljødirektoratet peker særlig på kosmetikk og tannkrem som varegrupper hvor forbrukerne kan gjøre en forskjell.

– Problemene knyttet til mikroplast har vært på dagsorden en god stund i bransjen. Vi har hatt et godt samarbeid med leverandørene for å finne gode løsninger. Selv om utfordringer knyttet til mikroplast ikke lenger er like store i vår bransje, er vi glade for at vi kan være tydelige på at vi ikke skal ha mikroplast i våre butikker, ikke minst fordi vi ser at enkelte forbrukere er usikre, sier Pedersen.

– Det er et økende fokus på plastforsøpling generelt, en utfordring vi tar på alvor. I arbeidet for å erstatte plast som lett havner i naturen, som for eksempel Q-tips, gikk NorgesGruppen i 2016 over fra plastpinner til papirpinner, avslutter Pedersen.

Fakta om mikroplast:

  • I Norge slipper vi ut ca. 8000 tonn mikroplast årlig (Tallet inkluderer ikke mikroplasten som blir til når marin forsøpling brytes ned og deles opp i havet)
  • Mikroplast merkes ofte i ingrediensliste som Polyethylene (PE), Polyethylene terephthalate (PET), Polypropylene (PP) eller Polymethyl methacrylate (PMMA)
  • Mikroplast (mikroskopiske plastkuler) finnes i en rekke hygieneprodukter og vaskemidler.
  • Mikroplast vaskes ut gjennom avløp og forurenser havet, brytes langsomt ned og tas opp i sjødyr.
  • Man tilsetter mikroplast i tannkrem og kremer for å få frem en slipeeffekt.
  • Både knuste olivenstener, granulert sukker og salt kan brukes for å erstatte mikroplast i hudpleieprodukter.