Plast eller papiremballasje?

Mye av plasten som brukes på frukt og grønt kan byttes ut med papir, men i de tilfeller der fjerning av plasten fører til mer matkasting mener vi det er best for miljøet å la være.

Plastemballasjens oppgaver
86 prosent av oss tror brukt plastemballasje er et større problem enn matsvinn, mens sannheten er det motsatte. Enkelte produkter er helt avhengige av å være i plast inntil forskningen kommer opp med bedre alternativer. Frukt og grønt inneholder fra 75 - 96 prosent vann og må derfor oppbevares i plast for ikke å bli skrukkete og tørre etter bare få dager. En følge av å ikke bruke emballasje er at vi kaster enda mer mat enn hva vi gjør i dag, dermed må vi produsere mer mat med de miljøbelastningene som da hører med. Uten plast på enkelte matvarer, ville altså fjellet av matavfall vokst betydelig. 

Fjerne 100 tonn med unødvendig plast
Til tross for at plast er et nyttig materiale for å få frukt og grønnsaker helt hjem til kunden i god kvalitet, er plast å anse som en av vår tids største miljøutfordringer. 

Innen 2020 skal SPAR derfor redusere bruken av plastemballasje på frukt og grønt med 20 prosent. Uten å øke matsvinnet skal vi nå målet ved å gjennomføre følgende tiltak: 

  • Bytte ut plast med papp eller andre mer miljøvennlige alternativer
  • Optimalisere plastemballasjen på hvert enkelt produkt, med det mener vi mer resirkulert plast, bruke plast som egner seg til resirkulering, riktig tykkelse og fjerning av luft.

Denne saken er hentet fra magasinet Matnyttig, utgitt av NorgesGruppen. Du kan laste ned og lese magasinet her.

Relatert innhold

100 tonn mindre plast i frukt- og grøntavdelingen

SPAR ønsker å ta grep rundt bruken av plast i sine frukt- og grøntavdelinger og fjerner dermed 100 tonn med unødvendig plast på fersk frukt og grønt innen 2020.