Matsvinnet skal ned!

Mye kan gjøres for å minske svinnet som kommer fra produksjon og butikk, men det er i folks hjem det meste av matsvinnet oppstår. Se hvordan det gikk da NorgesGruppen og SPAR skulle hjelpe familien Gzyl med å redusere matsvinnet i en hektisk hverdag.

Matsvinneksperimentet er et prosjekt fra NorgesGruppen hvor målet er å se hvordan utvalgte familier kan redusere sitt eget matsvinn. For SPAR er det familien Gzyl med to voksne og fire barn, tilknyttet SPAR Dilling, som sammen med Østfoldforskning skal finne frem til gode løsninger for hvordan de kan redusere sitt matsvinn. 

Hver tiende handlepose i søpla
Vi har sammen med et filmteam fulgt familien i over en måned. De to første ukene gikk til å kartlegge hvor mye mat familien kastet og all spiselig mat som gikk i søpla skulle først veies for så å registreres i en digital matkastedagbok. Det kom frem at familien kastet totalt 5,5 kg mat i løpet av de to første ukene. Dette er godt under gjennomsnittet i Norge for en familie på samme størrelse, som ville kastet 8,1 kg over samme periode. 

Dersom familien kaster like mye mat resten av året som de to første ukene, havner totalt 144 kg spiselig mat i søpla hvert år. Dette tilsvarer omtrent hver tiende handlepose eller 9000 kr per år.

Tiltak for å redusere matsvinnet
Det kom frem at familien Gzyl i hovedsak kastet mest middagsrester, rester fra matpakker og brød. Mye av middagsrestene ble kastet fordi det ble laget for mye mat, mens mesteparten av brødet ble kastet fordi det etter hvert ble tørt og dårlig. 

For å redusere matsvinnet testet familien ut en rekke ulike tiltak:

  • Bokser til oppbevaring av middagsrester i kjøleskapet, merket med "Middagsrester". Dette skulle minne familien på å bruke opp restene før de ble for gamle. 
  • Større boks til oppbevaring av pålegg i kjøleskapet merket "Pålegg", for å gjøre det enklere å bruke opp før siste forbruksdag. 
  • Et kjøleskapskart med råd om hvordan man plasserer mat i kjøleskapet for bedre holdbarhet. 
  • Småbrød fra Bakehuset som er å få kjøpt hos SPAR, for å hjelpe familien med å kaste mindre brød.
  • Gjennomgang av holdbarhet på produkter og den nye merkeordningen "best før, ofte god etter" og symbolet "se, lukt, smak". 

Reduksjon på 29%
Etter familien hadde implementert tiltakene ovenfor klarte de å redusere sitt matsvinn med 29%. Familien har gått fra å kaste hver tiende handlepose, til nå å kaste hver fjortende. Reduksjonen var størst på middagsrester, noe som tyder på at familien har blitt flinkere til å beregne mengden mat til middag og gjenbruke restene til f.eks. matpakker. 

Se episode to med familien Gzyl og SPAR Dilling her!

 

 

Relatert innhold

Signerte bransjeavtale om redusert matsvinn

Over 30 bedrifter ga sin tilslutning til matbransjens samarbeidsavtale om å halvere matsvinnet innen 2030.