Fjerner all hermetikk fra egne merkevarer innen 2022

Ingen av SPARs egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

NorgesGruppen, som SPAR er en del av, jobber kontinuerlig for å redusere sin totale miljøbelastning, og har blant annet satt seg et mål om å fjerne all hermetikk fra egne merkevarer innen 2022. Det er selskapet Unil som produserer alle egne merkevarer for NorgesGruppen, og de er første aktør i Norge med konkrete mål for å kvitte seg med hermetikken.

- Unils fokus på miljøvennlig emballasjeoptimering og fjerning av hermetikk fra egne merkevarer støtter opp under NorgesGruppens miljøambisjoner om å bli klimanøytral. Det er flott og viktig at Unil går foran som første aktør i Norge, sier kommunikasjonssjef bærekraft, Signe Bunkholt Sæter i NorgesGruppen.

Hermetikk er ofte et mindre godt materialvalg fordi miljøbelastningen er høyere sammenlignet med andre materialtyper sett fra et livssyklusperspektiv. Unil har derfor besluttet å ikke lansere nye produkter med hermetikk, og skal innen 2022 ikke lenger ha hermetikk blant sitt sortiment på egne merkevarer. I praksis betyr det at det fremover vil jobbes aktivt med å erstatte hermetikk med kartong. Kartong kommer hovedsakelig fra trevirke, et mer miljøvennlig materiale. Dessuten vil emballasjen da gå fra å være rund til firkantet, som vil føre til mindre luft i transportering sammenlignet med rund emballasje.

Relatert innhold

Våre mål innen bærekraft og miljø

SPAR har, som del av NorgesGruppen, en langsiktig ambisjon om å være bærekraftig og bli klimanøytral. Det betyr at vi skal være i førersetet for miljøvennlig transport og forebygging av matsvinn, og lede an i utviklingen og tilbudet av miljøvennlige produkter.