Kylling med luft under vingene

Lett å se at disse dyrene har det bra. 

Er du opptatt av dyrevelferd, bør du velge Lovise kylling når du handler hos SPAR. Dette er saktevoksende kylling; kylling som har vokst i et naturlig tempo, og ikke har blitt utsatt for vekstfremmende stimuli, som for eksempel manipulert døgnrytme.

Mye boltreplass
13 nøye utvalgte bønder i Vestfold aler opp Lovise kylling i fjøs med store vinduer så dyrene får naturlig dagslys. Fjøsene har også verandaer, så har kyllingene lyst, kan de gå ut. De har vagler de kan klatre på, halmballer og strøbad for rensing av fjær, noe de benytter seg av med glede. Kyllingene er livlige og liker å hoppe opp på bjelker. Forholdene er lagt til rette for at de kan leve ut sine naturlige instinkter.

lovise2.jpg

Når kyllingene blir vurdert av Mattilsynet, meldes det om en frisk og fin fjørdrakt, og friske tråputer, noe som er typiske tegn på at dyrene har hatt det bra. 

Null soya 
Som fôr får kyllingene hele korn og en fôrblanding som består av blant annet bønner, erter, hvete, havre og bygg, dyrket på gårder i Vestfold. Blandingen inneholder ikke soya, noe som gjør fôret mer bærekraftig, fordi man slipper å importere soya fra Brasil, en vare det ofte er knyttet avskoging og konflikter til.

Alt i nærheten
Fôret er ikke det eneste som kommer fra nærmiljøet. Kyllingene klekkes på et eget klekkeri i nærheten. I en liten bil kjøres de daggamle gule skapningene ut til bønder som bor i nærheten og som er klare til å gi dem et godt liv med ekstra stor boltreplass, fri tilgang til mat og vann, «lekeområder» og luft under vingene. Såpass at de til og med tar seg en kort flyvetur i ny og ne.   

Ikke rart de også smaker bedre. Du kan lese mer om Lovise kylling her

lovise3.png