Kurs og utvikling hos oss

I SPAR er vi opptatt av å gi alle medarbeiderne mulighet til å utvikle seg. Vi ønsker at våre ansatte skal ha høy kompetanse og trives på jobb.

Derfor sørger vi for å gi grundig opplæring til alle våre ansatte. I tillegg får alle som jobber i SPAR tilgang til SPAR SIM, en simulering hvor du skal takle ulike situasjoner som kan oppstå i en butikk. Der får du blant annet øvd deg på kundebehandling og driftsrutiner. SPAR var den første dagligvarekjeden i Norge som tok i bruk denne teknologien, og vi kan vise til gode resultater og økt kompetanse blant våre ansatte.

I tillegg arrangerer vi utviklingsprogrammer og kurs for våre ansatte. Utviklingsprogrammet KLAR tilbys til butikksjefer, kjøpmenn og andre ledere i butikk. Dette er en studie innen økonomi og ledelse som arrangeres i samarbeid med handelshøyskolen BI. Etter endt studie skal du ha en bedre forståelse og økt bevissthet rundt dine egne kvaliteter som leder. SPAR arrangerer også kurs innen rekruttering.