Ostefamiliene

Ostene deles hovedsakelig inn etter produksjonsmetode og egenskaper. Det mest vanlige er å dele ostene inn i 7 ulike familier.

Hvitmuggost
Felles for hvitmuggostene er at modningen skjer ved hjelp av utvalgte muggkulturer, som igjen gir den karakteristiske smaken. Hvitmuggostenes overflate er dekket av hvitmugg, som gir den et delikat utseende, mild smak og myk konsistens. Hvitmuggostene kan deles inn i tre undergrupper: Camembert, Brie og andre hvitmuggoster. 

Chevre
Chevre er fellesbetegnelsen på oster som er laget av ren geitemelk, og man vil derfor finne oster i denne familien som også er hvitmuggost, kittmodningsost, fastost osv. Det er Frankrike som produserer mest ost av denne typen, men det finnes også oster produsert i andre land som hører inn under denne familien.

Blåmuggost
Blåmuggost har en myk, kremaktig konsistens med fyldig og aromatisk smak som kan variere fra mild til skarp. Osten modnes innenfra og ut ved hjelp av spesielle blåmuggkulturer. Blåmuggoster har i motsetning til hvitmuggoster muggdannelsen inne i osten. 

Kittmodningsost
Kittmodne osters konsistens er fra halvfaste til bløte, og de kjennetegnes ved en overflate som i farge varierer rundt gult. De vil ofte få en litt bløt overflate og en markant lukt. Disse ostene påsmøres en spesiell modningskultur. Smaksintensiteten varierer med modningsgrad og om kulturen bevares eller ikke. Osten får en bløt konsistens og stor smaksdybde.

Fastost
Denne familien er stor og uensartet. Her vil vi finne alt fra halvfaste oster som Raclette og Tilsiter til de veldig faste Parmesantyper. Ostene har som regel lang modning og god holdbarhet. 

Ferskost/fløteost
Ferskoster (også kalt fløteoster) har en noe annen fremstilingsmetode enn annen ost. Osten er spiseferdig med en gang og det skjer ingen modning. Selve osten har liten smak, og det er derfor svært vanlig å tilsette urter, krydder, frukt eller nøtter i osten for å gi denne en viss karakter.

Smelteost
Smelteost er omsmeltede fastoster, og konsistensen vil variere fra smørbar til fast. Ostene modner ikke lenger og har en relativ nøytral smak. Det er derfor vanlig å tilsette smakstoffer som for eksempel krydder, frukt, skinke, nøtter. Man kan også blande inn ost fra andre familier.

 

Kilde: Oluf Lorentzen