Mer info om Gladlaks

Folk er interesserte i å vite mye om mat generelt og kanskje laks spesielt. Så her er de spørsmålene vi får oftest; om sporbarhet, fôrinnhold, lakselus, rømming, sunnhet og bærekraft.

Er Gladlaks bedre enn annen oppdrettslaks?

All norsk laks er sunn, holder høy kvalitet og smaker godt. Gladlaks er spesiell på fire måter: 1. Den har aldri fått et milligram antibiotika. 2. Den har ikke blitt fôret med palmeolje. 3. Fôret den har spist inneholder 25 % mer omega-3 enn bransjestandard. 4. Den er sporbar fra egg til ferdig produkt.

Hvorfor har produktet fått navnet Gladlaks?

En laks som har det bra, er en glad laks. Og en forbruker som spiser en laks, som har vært glad, blir også glad – for slikt kan merkes på kjøttet. For at laksen skal ha det best mulig tenker vi dyrevelferd gjennom hele laksens livsløp. Dette handler om alt fra at laksen får ekstra mye marine råvarer i fôret, til at den svømmer rundt i rent og klart vann i merder som inneholder kun 2,5 % laks og hele 97,5 % vann – til at den blir bedøvet før slakting og dermed er glad og uvitende til det siste.

Er det sant at laks er sunt for oss?

Svaret er et rungende ja, og det er grunnen til at helsemyndigheter og kostholdseksperter anbefaler oss å spise betydelig mer. Laks inneholder det sunne fettet, gir deg masse omega-3, mye protein og oljer som bidrar til lavere kolesterol, blodtrykk og vekt.

Er lakselus et problem for Gladlaksen?

Lakselus er en utfordring også for Gladlaks, men vi jobber hardt for å løse også dette. Gladlaksen er allerede nede på et nivå der det finnes en halv lakselus per laks. Og det som er igjen skal løses på naturens egen måte: Ved at vi setter ut rognkjeks i alle laksemerdene.

Rognkjeks er en leppefisk som spiser lakselus. Lerøys mål er å være kvitt problemet innen utgangen av 2016.

Er det farlig å spise laks som har hatt lakselus?

Nei. Lakselus er ikke farlig for mennesker, og påvirker ikke sluttproduktet. Lusa er en parasitt som flyter i havet og fester seg på villfisk eller oppdrettslaks.

Hvorfor rømmer det oppdrettslaks hele tiden?

De rømmer ikke hele tiden, de rømmer nesten aldri. I årene 2012 og 2013 hadde ikke Lerøys anlegg langs kysten fra Austevoll i sør til Vesterålen i nord én eneste rømming.

I 2015 kom «hundreårsorkanen» Nina og slo i stykker noen merder, slik at noe fisk rømte, hovedsakelig ørret. Lerøy har en nullvisjon for rømming.

Hva betyr ASC-standarden?

ASC-standarden er i dag markedets mest omfattende standard med tanke på ansvarlig og bærekraftig produksjon av laks.

De tre første lokalitetene i verden som ble sertifisert etter ASC-standarden, har tilknytning til Lerøy. Lerøy Seafood Group var også det første selskapet i verden som fikk godkjent hele distribusjonskjeden for laks i henhold til ASC.

Lerøy har et mål om at alle sine anleggene skal være sertifisert etter ASC-standarden innen 2020.

Hva er det i fôret laksen får?

Det brukes kun råvarer godkjent av myndighetene. Vi bruker ikke GMO-produkter, eller animalske biprodukter (blodmel etc.). Vi bruker ikke lakseolje eller andre biprodukter av laks i fôret. Og vi bruker ikke palmeolje i fôret.

Som yngel og smolt får den fôr som er tilpasset alder, vekt og næringsbehov. I merdene får laksen pellets, fiskemel, fiskeavskjær, soyabønner, erter, favabønner, solsikke, lupiner, raps, fiskeolje, rapsolje, soyaolje, linolje, mineraler og astaxanthin (essensiell antioksidant).

Hvordan har laksen det i de 2-3 årene den vokser seg stor?

Den har det trygt og godt. Den blir vaksinert mot sykdommer, får akkurat riktig mengde fôr og har god plass å boltre seg på. I en merd er det 97,5 % rent, friskt havvann og 2,5 % laks. Dyrevelferd er avgjørende – både av etiske hensyn, og for kvaliteten på kjøttet. Derfor bedøver vi all laks før den vaksineres og før den slaktes.

Hvor mye energi og fôr går med til å produsere en Gladlaks?

Lakseoppdrett er en svært effektiv måte å produsere mat på. 1,2 kg fôr blir til 1 kg laks, mens det for eksempel må 8 kg fôr til for å få ett kg storfekjøtt.

Hvor mye av den ferdige laksen blir kastet etter slakting?

Mens godt under halvparten av okse, svin eller lam blir brukt, er vi på over 70 % for laksen. Og vi bruker så mye som mulig, selvfølgelig, både av hensyn til lønnsomhet og miljø. Fileter går til butikker i Norge og utenlands, halestykker til porsjonspakninger, hodene sender vi til Øst-Europa der de brukes i suppe, ryggbeinet med kjøtt går til Vietnam og buklista til Japan der den er en delikatesse.

Er det mindre tungmetaller og dioksiner i villaks enn i oppdrettslaks?

Nei, det er faktisk omvendt. Innholdet av tungmetaller – som kommer fra havet – er betydelig lavere i havbrukslaks enn i villaks, og langt under alle grenseverdier. Grenseverdiene fastsettes og kontrolleres av mattilsynet.

Jeg leser om sykdommer hos laks. Er disse farlige for meg?

Nei, sykdommer hos laks er ikke farlige for mennesker. Alle sykdommer på fisk er såkalte ikke-zoonotiske sykdommer som betyr at de ikke kan smitte mennesker. Men her kan du lese litt om hvilken påvirkning noen av de mest vanlige sykdommene har på fisken – og hvilke tiltak som settes i verk ved eventuelle sykdomsutbrudd. Les mer om sykdommer hos laks.

Inneholder gladlaks farlige medisinrester?

Nei. Myndighetene tar flere tusen prøver av fisk og laks hvert år. Det er ikke påvist rester av ulovlige legemidler eller lovlig brukte legemidler over fastsatte grenseverdier på norsk laks.