Vi hjelper deg med å spise mindre salt

SPAR har satt seg ambisiøse mål for å redusere saltinnholdet i ulike matvarer.

Vi er salthungrige sjeler her til lands og det har ført til at vi i gjennomsnitt spiser dobbelt så mye salt som det vi er anbefalt. I snitt får vi i oss 10 gram om dagen, men anbefalingen er 5 gram per person.

Kilden til det økte saltinntaket er det i stor grad industribearbeidede matvarer og mat spist på serveringssteder. Rundt 3/4 av saltet kommer herfra, og en reduksjon her vil derfor gi store utslag. 

Dette tar SPAR og NorgesGruppen på alvor. Det er grunnen til at vi har fjernet salt i alle våre kjøttdeiger og at vi har foretatt en reduksjon av saltinnholdet i brødene fra Bakehuset. Arbeidet med redusering av saltinnhold i matvarer fortsetter, og målet er å redusere saltinnholdet med 20 prosent innen 2020, noe som tilsvarer 200 tonn per år.

– Målene er ambisiøse. Vi fortsetter å se på kjøtt og brød, og følger også opp de konkrete målene som er satt for rundt hundre ulike matvarekategorier. Nå prioriterer vi krydder, sauser, supper og ferdigretter, fordi disse varegruppene står for en stor andel, sier Aina Lien, fagsjef sunnhet og ernæring i NorgesGruppen.

En nedgang i saltinntak kan gi betydelige helsegevinster. For mye salt fører til økt blodtrykk, og høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redusert folkehelse.

Ti tips til hvordan du kan kutte ned på eget saltinntak og helsemessige grunner til hvorfor du bør gjøre det kan du lese her.