SPARs kunder har bidratt med over 5 millioner til Røde Kors

Katrine Lunke/Pantelotteriet

I løpet av 2019 har våre kunder brukt Pantelotteriet flittig, det er vi glade for!

Over 5 millioner kroner har SPAR-kunder rundt om i landet bidratt med. Av disse pengene går halvparten til de lokale Røde Kors-lagene rundt om i landet.

– Jeg vil gjerne si tusen takk til alle SPAR-kunder som velger å støtte Røde Kors med panten sin. Det betyr utrolig mye for Røde Kors, og særlig for de lokale Røde Kors-lagene. Det betyr at de kan utføre en helt avgjørende lokal innsats, sier Robert Mood, president i Røde Kors.

Røde Kors får hele 62 millioner kroner fra Pantelotteriet for 2019, som et resultat av nordmenns giverglede.

De lokale midlene brukes blant annet til viktig forebyggende arbeid i nærmiljøet – som å styrke den lokale beredskapen, motvirke ensomhet og sosial ekskludering og skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Du kan lese mer om Pantelotteriet her