SPAR slutter med egg fra burhøns

Dette vil skje så snart som mulig, senest i løpet av 2019.

Norske forbrukere etterspør i stadig større grad egg fra frittgående høner, det har vi i SPAR valgt å lytte til, og derfor setter man nå i gang arbeidet med overgangen til frittgående produksjoner.

Denne omleggingen vil naturligvis ta noe tid, men målet er at man i løpet av 2019 kun skal selge egg fra frittgående høner. Dette gjelder ikke kun for SPAR, men for alle kjedene i NorgesGruppen. 

– Dette er en historisk nyhet. Overgangen vil skje i så mange butikker at flertallet av egg som selges i kartong i Norge, vil være fra frittgående høner, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland. 

Forbrukere er opptatt av etisk mat, og ikke minst er norske forbrukere glade i egg. NorgesGruppen, som SPAR er en del av, selger hele 19.000 tonn egg i løpet av et år. Dette tilsvarer ca 304 millioner egg. I løpet av kort tid vil alle disse komme fra frittgående høner.