Gi din støtte til flyktningene

Denne innsamlingen er nå avsluttet. Totalt ble det samlet inn 2,5 millioner kroner til Leger Uten Grenser - takk så mye til alle som har bidratt!

Du kan fortsette å støtte Leger Uten Grenser eller lese mer om deres arbeid på http://legerutengrenser.no/