Samarbeid med Den Norske Turistforening

Foto: Marius Dalseg

Den Norske Turistforening og NorgesGruppen, deriblant SPAR, inngår et helt nytt samarbeid. Målet er å få flere nordmenn til å bli glade i – og bruke - naturen.

DNT og NorgesGruppen ønsker å fremme et aktivt friluftsliv, sunn mat og rent miljø som sentrale elementer for å bidra positivt til den norske folkehelsen.

– Vi er glade over å ha fått med oss NorgesGruppen på laget. Samarbeidet gir oss kraft og mulighet til å nå vår felles ambisjon om å få 100.000 flere ut på tur innen 2018, forteller Nils Øveraas, generalsekretær i DNT. Han tilføyer at DNT også ser frem til å gi frukt og grønt en større plass i det norske friluftslivet.

Avtalen er treårig og sammen med DNT skal SPAR og de andre kjedene i NorgesGruppen bidra til mer turglede.

– Den Norske Turistforening har en sterk posisjon i Norge. Vi er stolte av at vi nå finner sammen med DNT for å bidra positivt for den oppvoksende generasjonen, sier Tommy Korneliussen, konsernsjef i NorgesGruppen.

DNT og NorgesGruppen har satt følgende mål:
• 100.000 flere nordmenn på tur innen 2018
• Mer frukt og grønt i det norske friluftslivet
• Garantert god kaffe på alle DNTs betjente og ubetjente hytter
• Medlemsvekst for DNT i 2016, 2017 og 2018

DNTs og NorgesGruppens felles mål skal nås gjennom konkrete tiltak når vi skal mobilisere gode lokale krefter, sikre enda bedre vareleveranser, lage felles kampanjer og utvikle produktsamarbeid.