Ofte stilte spørsmål om narasinfri kylling

Her kan du lese mer om narasinfri kylling.

Hva er Favorittkylling?
  • Favorittkylling er en serie kyllingprodukter som er fóret med et narasinfritt fór.
Hva er Narasin?
  • Narasin er et parasitthemmende middel som også har en viss hemmende effekt på enkelte tarmbakterier. Det er ikke påvist sammenheng mellom narasinbruk og forekomst av antibiotikaresistente bakterier av betydning for folk eller dyr, selv om hypoteser omkring dette er reist av forskere. Debatten rundt narasin går mest på om kyllingproduksjonen skal være avhengig av et parasittmiddel som også har antibakteriell effekt
Betyr denne nye kyllingen at den andre kyllingen ikke er god nok?
  • Nei, men man ser at forbrukerne er opptatt av Narasin og vi ønsker derfor å tilby produkter som tilfredsstiller disse ønskene
Kan Prior garantere at kyllingen er helt trygg å spise og at ingen blir syke av å spise den?
  • Ja, man kan vel nesten si at du knapt finner en tryggere kylling noe annet sted i verden. God norsk dyrehelse og et tidlig fokus på Salmonellafrihet og systematisk bekjempelse av andre smittestoffer er en viktig bærebjelke her. Så må også forbrukeren huske at rått kjøtt ikke er sterilt, og ha gode rutiner på kjøkkenet.
Hvorfor velger dere å ta ut narasin fra fôret?
  • Det er et poeng i seg selv å bruke så lite medisiner som mulig. Der er nå funnet en annen forebyggingsmåte for tarmparasitter som er effektiv. Derfor kan Prior nå fjerne narasin, uten at det går på bekostning av dyrevelferd og helse
Er denne kyllingen sunnere/bedre for meg?
  • Kyllingen i Norge er generelt den tryggeste i verden. Kylling er det lette valget, et magert og sunt kjøtt. Vi har ikke grunnlag for å si at narasin gir resistens eller andre problemer av betydning for mennesker. Men for å være føre var, har Prior likevel valgt å kutte det ut. Grunnen er at dette middelet, som skal hindre tarmsykdom hos kylling, også har noen antibakterielle egenskaper. Ut fra et generelt prinsipp om ikke å bruke antibakterielle stoffer der man kan klare seg uten, ønsker Prior å kutte denne bruken.
Hva har det å si for mattryggheten at narasin tas ut av fóret?
  • Det var ingen grunn til å frykte for mattryggheten med narasin i fóret. Det er viktig å huske på at du aldri får i deg legemidler eller antibiotika i norsk kjøtt, det er ute av dyret i god tid før det slaktes og havner på din tallerken – takket være strenge regler for dette.
Hvordan sørger dere for at kyllingen holder seg frisk når den ikke får narasin i fóret?
  • Kyllingene dusjes med en vaksine før den sendes ut til kyllingbonden, og vil da utvikle sin egen motstandskraft mot tarmsykdommer. Det ser man fungerer bra